Tutores y alumnos les avisamos que mañana se dictarán clases normalmente.